fbpx
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 01-01-2017

Paula van Diepen
Gerrit van Assendelftstraat 10B, 1961 NK Heemskerk
Telefonisch bereikbaar op kantooruren van maandag tot en met vrijdag op 06 -10963191 of per email via [email protected]
KvK-nummer: Kvk 51979535
Btw-identificatienummer: NL002090298B56

1. Algemeen 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paula van Diepen en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Paula van Diepen geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Paula van Diepen.
3. Algemene voorwaarden van derden worden door Paula van Diepen niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
2. Alle genoemde prijzen van producten zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
4. De overeenkomst tussen wederpartij en Paula van Diepen gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail of mondeling een bestelling aanlevert bij Paula van Diepen. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Paula van Diepen en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.
5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet leverbaar zijn, dan laat Paula van Diepen dit per e-mail of telefonisch aan de wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
6. De overeenkomst tussen wederpartij en Paula van Diepen is bindend op het moment dat Paula van Diepen per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door Paula van Diepen’s aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail aan Paula van Diepen.

3. Betaling 
1. Betalingen aan Paula van Diepen kunnen afhankelijk van het product of de dienst gedaan worden door middel van IDeal of via middels een factuur.

4. Leveringsvoorwaarden 
1. Online bestellingen door wederpartij worden geleverd nadat de betaling van het volledige bedrag door Paula van Diepen is ontvangen. Diensten worden in overleg uitgevoerd volgens gemaakte afspraken in de offerte of de opdrachtbevestiging.
2. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur of de bevestiging.

5. Garantie, ruilen en retourneren 
1. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geruild of retour gezonden worden omdat deze op verzoek speciaal voor wederpartij gemaakt worden.
2. Paula van Diepen biedt geen garantie op de geleverde diensten. Diensten worden op basis van energie opgesteld waardoor er geen vaststaande uitkomst mogelijk is.

6. Aansprakelijkheid 
1. Paula van Diepen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of diensten of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
2. Paula van Diepen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten of schade ontstaan door diensten.

7. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Paula van Diepen niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 60 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.
2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Privacyverklaring
1. Paula van Diepen gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen.
2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen. Voor de diensten worden persoonlijke gegevens enkel gebruikt om de dienst tot stand te brengen omdat deze deels gebaseerd is op persoonlijke gegevens.
3. Paula van Diepen respecteert de privacy van alle online bezoekers van de website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

Meer informatie vind je via de Privacy Statement.

9. Recht 
1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Paula van Diepen is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.